Kontakt

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach

ul. Kościelna 17A, 84 – 218 Łęczyce
Tel: +48 58 352 06 14
e-meil: sekretariat@gzukleczyce.pl


Godziny pracy biura GZUK w Łęczycach
Pon. – piątek 7:00 – 15:00


Godziny pracy kasy GZUK w Łęczycach
Pon. – piątek 8:00 – 14:00


Dyżury: 24 godziny / 7 dni w tygodniu
AWARIE: TEL. +48 58 352 06 14

Nr rachunku bankowego: Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie O/Łęczyce:

33 8350 0004 3900 1297 2000 0010

UWAGA: Każdy odbiorca usług ma nadany indywidualny numer rachunku bankowego do regulowania należności za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości płynnych.