Wywóz nieczystości

Cennik
(obowiązuje od 21.09.2020 r.)

  • Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3179,11 zł brutto.
  • Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3 po uwzględnieniu dotacji Gminy Łęczyce dla mieszkańców nieposiadających możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – 137,31 zł brutto.
  • Wywóz gnojowicy wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3143,30 zł brutto.

Usługi są realizowane według kolejności złożenia zamówienia.

Wykonanie usługi jest potwierdzane podpisem na zleceniu wykonaniu usług.

Zgłoszenie wywozu

Zamawianie wywozu nieczystości płynnych i gnojowicy jest możliwe:

  • OSOBIŚCIE

od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy sekretariatu przy ul. Kościelnej 17a

od 07.00 do 15.00

  • TELEFONICZNIE

od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy sekretariatu przy ul. Kościelnej 17a
od 07.00 do 15.00

pod numerem telefonu 58 352 06 14

Informacje, które należy podać aby zamówić wywóz nieczystości płynnych i gnojowicy

  • Imię i nazwisko
  • Miejscowość
  • Ulicę i numer domu
  • Telefon kontaktowy

Uchwały i zarządzenia