Wywóz nieczystości

Cennik
(obowiązuje od 01.07.2023 r.)

  • Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3243,67 zł brutto.
  • Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3 po uwzględnieniu dotacji Gminy Łęczyce dla mieszkańców nieposiadających możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – 201,87 zł brutto.
  • Wywóz gnojowicy wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3149,75 zł brutto.

Usługi są realizowane według kolejności złożenia zamówienia.

Wykonanie usługi jest potwierdzane podpisem na zleceniu wykonaniu usług.

Zgłoszenie wywozu

Zamawianie wywozu nieczystości płynnych i gnojowicy jest możliwe:

  • OSOBIŚCIE

od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy sekretariatu przy ul. Kościelnej 17a

od 07.00 do 15.00

  • TELEFONICZNIE

od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy sekretariatu przy ul. Kościelnej 17a
od 07.00 do 15.00

pod numerem telefonu 58 352 06 14

Informacje, które należy podać aby zamówić wywóz nieczystości płynnych i gnojowicy

  • Imię i nazwisko
  • Miejscowość
  • Ulicę i numer domu
  • Telefon kontaktowy

Obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, przypomina iż właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce, a korzystający z naszych usług, których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce.

Od dnia 01.11.2022 r. wywóz nieczystości ciekłych będzie możliwy tylko po podpisaniu stosownej umowy. Aby korzystać z usługi wywozu nieczystości,  należy złożyć do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach  wniosek o zawarcie umowy na wykonywanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęczyce i podpisać umowę. Druk wniosku dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej: www.gzukleczyce.pl w zakładce “DRUKI DO POBRANIA”.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem GZUK ul. Kościelna 17A w Łęczycach w godzinach od 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu (+48) 58 352 06 14.

Ogłoszenie o obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Uchwały i zarządzenia

Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za usługi wykonywane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach

Uchwała Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2022 r. sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2023 r. do wywozu nieczystości płynnych