STRUKTURA ORGANIZACYJNA GZUK W ŁĘCZYCACH:

  1. Kierownik – Witold Szmidtke
  2. Zastępca Kierownika (dział techniczny) – Paweł Dąbek
  3. Główna Księgowa – Anna Brylowska
  4. Samodzielne stanowisko do spraw kadrowych
  5. Samodzielne stanowisko ds. eksploatacyjnych
  6. Sekretariat
  7. Inkasent
  8. Obsługa Oczyszczalni w Łęczycach
  9. Obsługa Oczyszczalni w Bożepole Wielkie
  10. Wykwalifikowany personel techniczny do realizacji zadań GZUK w Łęczycach
Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach – 30.11.2023 r.
Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach – 12.07.2021 r.
Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Usług komunalnych w Łęczycach – 20.02.2019 r.Pobierz