TARYFY

CENNIK

(Obowiązuje od 01.06.2024 r.)

Cena wody: 3,73 zł netto/mgospodarstwa domowe
                    3,75 zł netto/m3działalności gospodarcze i obiekty użyteczności publicznej
Cena ścieki: 7,57 zł netto/m3 – wszyscy odbiorcy usług

Ogłoszenie w sprawie wysokości cen i stawek opłat za wodę i ścieki w okresie od 2024 – 2027

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 2024 do 2027

Decyzja Dyrektora RZGW zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od 2024 do 2027

 

CENNIK

(Obowiązuje od 10.07.2023 r.)

Cena wody: 3,67 zł brutto/m3
Cena ścieki: 6,19 zł brutto/m3

 

CENNIK

(Obowiązuje od 10.07.2022 r.)

Cena wody: 3,60 zł brutto/m3
Cena ścieki: 6,15 zł brutto/m3

 

CENNIK

(Obowiązuje od 10.07.2021 r.)
Cena wody: 3,54 zł brutto/m3
Cena ścieki: 6,13 zł brutto/m3
 

 

CENNIK

(obowiązuje od 25.08.2020 r. do 09.07.2021 r.)

Cena wody oraz stawki opłaty abonamentowej:

– Cena wody: 3,47 zł brutto/m3

– Stawka opłaty abonamentowej: 4,16 zł brutto/m-c

Cena za odprowadzone ścieki oraz stawki opłaty abonamentowej:

– Cena ścieki: 5,86 zł brutto/m3

– Stawka opłaty abonamentowej: 4,17 zł brutto/m-c