Ocena jakości wody

Jakość wody z ujęć i sieci wodociągowych zarządzanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wejherowie.

Wymagania jakościowe dla wody zdatnej do picia są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

W ramach działalności Gminny Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach prowadzi niezależny monitoring jakości wody. Woda przeznaczona do spożycia przez mieszkańców pochodzi z ujęć głębinowych. Ujęcia posiadają wygrodzone strefy ochronne oraz wyposażenie umożliwiające pobór wody w niezbędnej ilości dla zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców.


2024 ROK

Twardość wody – 2024 r.
Ocena jakości wody – ujęcie Wielistowo, Godętowo, Strzebielino, Rozłazino
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2023 – GMINA ŁĘCZYCE
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Bożepole Małe
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Dąbrówka Wielka
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Dzięcielec Dolny
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Dzięcielec Górny
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Godętowo
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Pużyce
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Rozłazino
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Strzebielino
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Strzelęcino
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Wielistowo
Ocena jakości wody za 2023 r. – ujęcie wody Wysokie
Komunikat PPIS w Wejherowie  – przydatność wody do spożycia – Wielistowo – 20.02.2024 r. 
Komunikat PPIS w Wejherowie – brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia – Wielistowo – 12.02.2024 r.

2023 ROK

Przydatność wody do spożycia – 22.12.2023 r.
Przydatność wody do spożycia – 10.08.2023 r.
Przydatność wody do spożycia – 28.06.2023 r.
Przydatność wody do spożycia – 16.05.2023 r.
Przydatność wody do spożycia – 20.04.2023 r.
Twardość ogólna wody – 2023 r.
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2022 – GMINA ŁĘCZYCE
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Wysokie
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Wielistowo
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Węgornia
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Strzelęcino
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Strzebielino
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Rozłazino
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Pużyce
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Nawcz
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Godętowo
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Dzięcielec Górny
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Dzięcielec Dolny
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Dąbrówka Wielka
Ocena jakości wody za 2022 r. – ujęcie wody Bożepole Małe

2022 ROK

Przydatność wody do spożycia – 12.2022 r.
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2021 – gmina Łęczyce
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Wysokie
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Wielistowo
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Węgornia
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Strzelęcino
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Strzebielino
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Rozłazino
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Pużyce
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Nawcz
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Godętowo
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Dzięcielec Górny
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Dzięcielec Dolny
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Dąbrówka Wielka
Ocena jakości wody za 2021 r. – ujęcie wody Bożepole Małe
Przydatność wody do spożycia – 04.11.2021 r.
Przydatność wody do spożycia – 01.10.2021 r.
Przydatność wody do spożycia – 27.05.2021 r.
Przydatność-wody-do-spożycia – 12.03.2021-r.
Przydatność-wody-do-spożycia – 04.02.2021-r.
Przydatność-wody-do-spożycia – 23.11.2020-r.