Ocena jakości wody

Jakość wody z ujęć i sieci wodociągowych zarządzanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wejherowie.

Wymagania jakościowe dla wody zdatnej do picia są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

W ramach działalności Gminny Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach prowadzi niezależny monitoring jakości wody. Woda przeznaczona do spożycia przez mieszkańców pochodzi z ujęć głębinowych. Ujęcia posiadają wygrodzone strefy ochronne oraz wyposażenie umożliwiające pobór wody w niezbędnej ilości dla zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców.