Twardość wody dostarczanej przez GZUK w Łęczycach

Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych, głównie soli wapnia oraz magnezu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wartość parametryczna twardości ogólnej wody wynosi od 60 do 500 mg/l CaCO3.

Średnia wartość twardości wody z ujęć administrowanych przez GZUK w Łęczycach

w miesiącu grudniu 2021 r. wynosiła średnio 102 mg/l CaCO3.

Zgodnie z skalą twardości wody jest to woda miękka (89-178 mg/l CaCO3).

 

Zestawienie wartości twardości wody z podziałem na ujęcia wody i obsługiwane miejscowości – 2021 rok.

——————————————————————————————————————————————————————————–