Autor: gzuk1

Więcej

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, przypomina iż właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce, a korzystający z naszych usług, których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce.

Od dnia 01.11.2022 r. wywóz nieczystości ciekłych będzie możliwy tylko po podpisaniu stosownej umowy. Aby korzystać z usługi wywozu nieczystości,  należy złożyć do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach  wniosek o zawarcie umowy na wykonywanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęczyce i podpisać umowę. Druk wniosku dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej: www.gzukleczyce.pl w zakładce “DRUKI DO POBRANIA”.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem GZUK ul. Kościelna 17A w Łęczycach w godzinach od 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu (+48) 58 352 06 14.

Ogłoszenie o obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Strzebielino – 19.07.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 11.05.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 10.05.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

U W A G A

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach informuje, iż od dnia 27 stycznia 2022 r. każdy odbiorca usług (tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) posiada odrębny rachunek bankowy.

Prosimy o regulowanie należności na nowe indywidualne numery rachunków bankowych, wskazane na fakturach, wystawiane od dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Zmiana rachunku bankowego

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 37/2021 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 37 w sprawie dnia wolnego od pracy

——————————————————————————————————————————————————————————–