Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 37/2021 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 37 w sprawie dnia wolnego od pracy

——————————————————————————————————————————————————————————–