U W A G A

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach informuje, iż od dnia 27 stycznia 2022 r. każdy odbiorca usług (tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) posiada odrębny rachunek bankowy.

Prosimy o regulowanie należności na nowe indywidualne numery rachunków bankowych, wskazane na fakturach, wystawiane od dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Zmiana rachunku bankowego

——————————————————————————————————————————————————————————–