Dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.

Informacja o dniu wolnym od pracy

——————————————————————————————————————————————————————————–