OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, przypomina iż właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce, a korzystający z naszych usług, których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce.

Od dnia 01.11.2022 r. wywóz nieczystości ciekłych będzie możliwy tylko po podpisaniu stosownej umowy. Aby korzystać z usługi wywozu nieczystości,  należy złożyć do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach  wniosek o zawarcie umowy na wykonywanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęczyce i podpisać umowę. Druk wniosku dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej: www.gzukleczyce.pl w zakładce “DRUKI DO POBRANIA”.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem GZUK ul. Kościelna 17A w Łęczycach w godzinach od 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu (+48) 58 352 06 14.

Ogłoszenie o obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

——————————————————————————————————————————————————————————–