RUSZA SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁĘCZYCE

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach uprzejmie informuje, że rusza sprzedaż węgla w gminie Łęczyce na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego będą mogli zakupić węgiel w siedzibie zakładu, tj. w Łęczycach przy ul. Kościelnej 17A w asortymencie groszek frakcji 8-25mm oraz orzech frakcji powyżej 25mm za cenę 2000 zł brutto/tonę.

Sprzedaż węgla odbywać się będzie na podstawie zweryfikowanego przez Urząd Gminy Łęczyce wykazu osób wnioskujących o zakup preferencyjny paliwa stałego, według kolejności wpływu do UG Łęczyce.

Wnioskodawcy o zakup węgla, którzy zostali już zweryfikowani, otrzymują wiadomość SMS o możliwości dokonania zakupu paliwa stałego. Prosimy oczekiwać na wiadomość SMS!

Węgiel można odbierać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przedkładając stosowne pełnomocnictwo do odbioru paliwa stałego.

Co zrobić aby odebrać węgiel?

  • Dokonać opłaty za węgiel w kasie GZUK w Łęczycach w formie gotówkowej lub płatność kartą (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00),
  • Odebrać węgiel z placu składowego bezpośrednio po dokonaniu płatności.

Wszelkich informacji dotyczących zakupu węgla w siedzibie GZUK można uzyskać pod numerem telefonu 531 983 087 w godzinach 7:00 – 15:00.

Zakupiony węgiel należy odebrać własnym transportem, gdyż GZUK w Łęczycach nie świadczy usługi transportu oraz workowania węgla.

 

Ogłoszenie – sprzedaż węgla
Pełnomocnictwo do odbioru paliwa stałego (węgla)
Certyfikat – orzech
Certyfikat – groszek

 

——————————————————————————————————————————————————————————–