Rok: 2022

Więcej

SPRZEDAŻ WĘGLA JEDEN DZIEŃ W TYGODNIU

Drodzy mieszkańcy!

Niniejszym informujemy, że od 20.02.2023 r. zakupu węgla na składzie węglowym przy Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych przy przy ul. Kościelnej 17A w Łęczycach można dokonać jeden dzień w tygodniu tj. w każdą ŚRODĘ. 

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU

——————————————————————————————————————————————————————————–

WZNOWIONA SPRZEDAŻ WĘGLA

FRAKCJI ORZECH

Drodzy mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 10.01.2023 r. na składzie węglowym przy Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych przy przy ul. Kościelnej 17A w Łęczycach dostępny jest w sprzedaży węgiel frakcji groszek i orzech.

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU

——————————————————————————————————————————————————————————–

WSTRZYMANE DOSTAWY WĘGLA

Z PORTU PÓŁNOCNEGO W GDAŃSKU

Informujemy o wstrzymaniu dostaw węgla

W związku z prowadzoną przez Gminę Łęczyce dystrybucją węgla, wobec wyczerpania zasobów węgla frakcji orzech w punkcie dystrybucyjnym w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach ul. Kościelna 17a, publikujemy do wiadomości mieszkańców gminy, treść korespondencji z dostawcą węgla – Polska Grupa Energetyczna – Paliwa Sp. z o.o. obrazującej rzeczywistą sytuacje w przedmiotowym zakresie.

Od: PGE Paliwa Sp. z o.o. w dniu 2022-12-13 17:43

Szanowni państwo,

z przyczyn niezależnych od nas związanych z warunkami atmosferycznymi, co w konsekwencji powoduje opóźnienie w procesach logistycznych, zmuszeni jesteśmy anulować od 14/12 wszystkie awizacje oraz wstrzymać dotychczasowe dostawy do odwołania.

Za niedogodności bardzo przepraszamy i jak tylko sytuacja wróci do normy skontaktujemy się z Państwem w celu wznowienia dostaw.

Wiemy, w jak dramatycznej sytuacji się Państwo i Państwa Mieszkańcy znajdują. Niestety nic nie możemy zrobić.

Z poważaniem

W GZUK w Łęczycach na chwilę obecną (15.12.2022 r.)  można zakupić węgiel frakcji groszek.

——————————————————————————————————————————————————————————–

JAKOŚĆ WĘGLA

Drodzy mieszkańcy!

Informujemy, że Gmina Łęczyce nie odpowiada za jakość węgla przeznaczonego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Nie mamy wpływu na to jaki węgiel trafi na skład węglowy w Łęczycach. Podmiotem dokonującym wyboru i dalszej odsprzedaży węgla gminom, który ostatecznie trafi również do mieszkańców naszej gminy jest PGE Paliwa Sp. z o. o. wyznaczona przez polski rząd.

Drogi mieszkańcu! Jeżeli masz wątpliwości co do tego, jakiej jakości będzie węgiel, sprawdź go osobiście przed dokonaniem zakupu na składzie węglowym Gminnego Zakładu Usług Komunalnych przy przy ul. Kościelnej 17A w Łęczycach.

——————————————————————————————————————————————————————————–

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY ŁĘCZYCE

Uprzejmie informujemy, iż z powodu awarii sortownika w Porcie nie możemy odebrać zamówionego przez gminę węgla frakcji orzech.  Aktualnie na placu składowym przy Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach przy ul. Kościelna 17A brak jest dostępności węgla frakcji orzech z powodów niezależnych od Zakładu.

Dostępny jest węgiel frakcji groszek.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

——————————————————————————————————————————————————————————–

SPRZEDAŻ WĘGLA

również w sobotę – 10 GRUDNIA 2022 r. w godzinach od 9.00 – 13.00

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach niniejszym informuje, że na prośbę mieszkańców gminy Łęczyce uruchomiono sprzedaż węgla w sobotę tj. 10 grudnia 2022 r. w godz. od 9.00 – 13.00.

Zapraszamy

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej o:

RUSZA SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁĘCZYCE

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach uprzejmie informuje, że rusza sprzedaż węgla w gminie Łęczyce na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego będą mogli zakupić węgiel w siedzibie zakładu, tj. w Łęczycach przy ul. Kościelnej 17A w asortymencie groszek frakcji 8-25mm oraz orzech frakcji powyżej 25mm za cenę 2000 zł brutto/tonę.

Sprzedaż węgla odbywać się będzie na podstawie zweryfikowanego przez Urząd Gminy Łęczyce wykazu osób wnioskujących o zakup preferencyjny paliwa stałego, według kolejności wpływu do UG Łęczyce.

Wnioskodawcy o zakup węgla, którzy zostali już zweryfikowani, otrzymują wiadomość SMS o możliwości dokonania zakupu paliwa stałego. Prosimy oczekiwać na wiadomość SMS!

Węgiel można odbierać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przedkładając stosowne pełnomocnictwo do odbioru paliwa stałego.

Co zrobić aby odebrać węgiel?

  • Dokonać opłaty za węgiel w kasie GZUK w Łęczycach w formie gotówkowej lub płatność kartą (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00),
  • Odebrać węgiel z placu składowego bezpośrednio po dokonaniu płatności.

Wszelkich informacji dotyczących zakupu węgla w siedzibie GZUK można uzyskać pod numerem telefonu 531 983 087 w godzinach 7:00 – 15:00.

Zakupiony węgiel należy odebrać własnym transportem, gdyż GZUK w Łęczycach nie świadczy usługi transportu oraz workowania węgla.

 

Ogłoszenie – sprzedaż węgla
Pełnomocnictwo do odbioru paliwa stałego (węgla)
Certyfikat – orzech
Certyfikat – groszek

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, przypomina iż właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce, a korzystający z naszych usług, których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce.

Od dnia 01.11.2022 r. wywóz nieczystości ciekłych będzie możliwy tylko po podpisaniu stosownej umowy. Aby korzystać z usługi wywozu nieczystości,  należy złożyć do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach  wniosek o zawarcie umowy na wykonywanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęczyce i podpisać umowę. Druk wniosku dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej: www.gzukleczyce.pl w zakładce “DRUKI DO POBRANIA”.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem GZUK ul. Kościelna 17A w Łęczycach w godzinach od 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu (+48) 58 352 06 14.

Ogłoszenie o obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Strzebielino – 19.07.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 11.05.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 10.05.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

U W A G A

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach informuje, iż od dnia 27 stycznia 2022 r. każdy odbiorca usług (tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) posiada odrębny rachunek bankowy.

Prosimy o regulowanie należności na nowe indywidualne numery rachunków bankowych, wskazane na fakturach, wystawiane od dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Zmiana rachunku bankowego

——————————————————————————————————————————————————————————–