Rok: 2022

Więcej o:

RUSZA SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁĘCZYCE

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach uprzejmie informuje, że rusza sprzedaż węgla w gminie Łęczyce na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego będą mogli zakupić węgiel w siedzibie zakładu, tj. w Łęczycach przy ul. Kościelnej 17A w asortymencie groszek frakcji 8-25mm oraz orzech frakcji powyżej 25mm za cenę 2000 zł brutto/tonę.

Sprzedaż węgla odbywać się będzie na podstawie zweryfikowanego przez Urząd Gminy Łęczyce wykazu osób wnioskujących o zakup preferencyjny paliwa stałego, według kolejności wpływu do UG Łęczyce.

Wnioskodawcy o zakup węgla, którzy zostali już zweryfikowani, otrzymują wiadomość SMS o możliwości dokonania zakupu paliwa stałego. Prosimy oczekiwać na wiadomość SMS!

Węgiel można odbierać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przedkładając stosowne pełnomocnictwo do odbioru paliwa stałego.

Co zrobić aby odebrać węgiel?

  • Dokonać opłaty za węgiel w kasie GZUK w Łęczycach w formie gotówkowej lub płatność kartą (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00),
  • Odebrać węgiel z placu składowego bezpośrednio po dokonaniu płatności.

Wszelkich informacji dotyczących zakupu węgla w siedzibie GZUK można uzyskać pod numerem telefonu 531 983 087 w godzinach 7:00 – 15:00.

Zakupiony węgiel należy odebrać własnym transportem, gdyż GZUK w Łęczycach nie świadczy usługi transportu oraz workowania węgla.

 

Ogłoszenie – sprzedaż węgla
Pełnomocnictwo do odbioru paliwa stałego (węgla)
Certyfikat – orzech
Certyfikat – groszek

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, przypomina iż właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce, a korzystający z naszych usług, których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce.

Od dnia 01.11.2022 r. wywóz nieczystości ciekłych będzie możliwy tylko po podpisaniu stosownej umowy. Aby korzystać z usługi wywozu nieczystości,  należy złożyć do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach  wniosek o zawarcie umowy na wykonywanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęczyce i podpisać umowę. Druk wniosku dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej: www.gzukleczyce.pl w zakładce “DRUKI DO POBRANIA”.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem GZUK ul. Kościelna 17A w Łęczycach w godzinach od 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu (+48) 58 352 06 14.

Ogłoszenie o obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Strzebielino – 19.07.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 11.05.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 10.05.2022 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

U W A G A

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach informuje, iż od dnia 27 stycznia 2022 r. każdy odbiorca usług (tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) posiada odrębny rachunek bankowy.

Prosimy o regulowanie należności na nowe indywidualne numery rachunków bankowych, wskazane na fakturach, wystawiane od dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Zmiana rachunku bankowego

——————————————————————————————————————————————————————————–