Kategoria: Aktualności

Więcej

U W A G A

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach informuje, iż od dnia 27 stycznia 2022 r. każdy odbiorca usług (tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) posiada odrębny rachunek bankowy.

Prosimy o regulowanie należności na nowe indywidualne numery rachunków bankowych, wskazane na fakturach, wystawiane od dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Zmiana rachunku bankowego

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 37/2021 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 37 w sprawie dnia wolnego od pracy

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Dzięcielec – 22.12.2021 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Twardość wody dostarczanej przez GZUK w Łęczycach

Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych, głównie soli wapnia oraz magnezu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wartość parametryczna twardości ogólnej wody wynosi od 60 do 500 mg/l CaCO3.

Średnia wartość twardości wody z ujęć administrowanych przez GZUK w Łęczycach

w miesiącu grudniu 2021 r. wynosiła średnio 102 mg/l CaCO3.

Zgodnie z skalą twardości wody jest to woda miękka (89-178 mg/l CaCO3).

 

Zestawienie wartości twardości wody z podziałem na ujęcia wody i obsługiwane miejscowości – 2021 rok.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 31/2021 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 31 w sprawie dnia wolnego od pracy

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w m. Łęczyce – 24.06.2021 r.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dla-senioraPobierz

——————————————————————————————————————————————————————————–

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa-w-dostawie-wody-Puzyce-i-Swichowo-02.03.2021-r.

——————————————————————————————————————————————————————————–